Dự án của chúng tôi

Những sản phẩm đã thực hiện chính là ví dụ rõ ràng nhất về kinh nghiệm, sự sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết của Pitda. Dù cho khách hàng có là ai, Pitda đều đặt tâm sức và trí tuệ vào từng sản phẩm, từng dịch vụ đến tay doanh nghiệp. Vì chúng tôi luôn tâm niệm, những dự án đã qua không chỉ phản ánh năng lực, mà còn phản ánh cả thái độ làm việc của chúng tôi.

THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN

Thiết kế Website

THIẾT BỊ Y TẾ BẢO TÍN (BTM)

Logo & Bộ nhận diện

E-LEARNING

Logo & Bộ nhận diện

ĐÈN LED AN NGUYÊN

Logo & Bộ nhận diện

LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Thiết kế Landing Page

LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Quản trị Fanpage

Mai Sau Silk

Logo & Bộ nhận diện

BÁ DŨNG HAIR SALON

Logo & Quản trị Fanpage

HOMIE ENGLISH

Quản trị Facebook

Savary Yoga

Thiết kế Website